Meer info
Omhoog Stamboom Losscher Meer info Internet links

 

Wapen
Naamsbetekenis
Bijzondere personen
Oude documenten

 

Wapen Losscher
Er zijn een aantal bronnen die erop wijzen, dat er een echt wapen bestaat voor de familie Losscher, informatie voornamelijk uit Deventer met gevelsteen en monument.

Naamsbetekenis
De naam Losscher heeft een bepaalde betekenis, die vermoedelijk eenduidig is. Maar echte bewijzen zijn er niet.

Bijzondere personen
In elke familie zijn er wel personen die opvallen of beroemd zijn. Ook in de familie Losscher zijn er mensen die meer of minder bekend zijn (geweest).

Andere informatie
Er is nog meer informatie, die leuk is om te laten zien. Bijvoorbeeld oude documenten, foto's, etc.